เกี่ยวกับเรา

1495540143399
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
Koningstraat 47
6654 AA Afferden (bij Druten)

10

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม
Ronkenburgstraat 25
B-9340 Lede (bij Aalst)
België

ความเป็นมา
หากจะย้อนไปถึงการเริ่มต้นของงานเผยแผ่วิชชาธรรมกายในทวีปยุโรป ประเทศเบลเยี่ยมถือเป็นประเทศแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้ส่งหมู่คณะชุดบุกเบิกซึ่งประกอบไปด้วยพระภิกษุ ๒ รูป อุบาสกและอุบาสิการวม ๙ คนมาจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบลเยี่ยม” ขึ้นที่เมืองอิ่เป่อร์ (Ieper) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐   อ่านต่อ