พระวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

ประวัติโดยย่อของพระประจำวัดพระธรรมกายประเทศเนเธอร์แลนด์

พระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก รักษาการเจ้าอาวาส
ท่านเกิดที่จังหวัดเพชรบุรี บรรพชาเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2543 ขณะอายุได้ 14 ปี
และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นท่านได้ศึกษาต่อที่สถาบันธรรมชัย
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายประเทศไทยเป็นเวลา 5 ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ท่านได้มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศเยอรมนี
ปัจจุบันท่านรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญญสิโก

พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญญสิโก เจ้าอาวาสองค์ก่อน
ท่านเกิดที่จังหวัดชุมพร การศึกษาขั้นสูงสุดของท่านคือปริญญาเอกสาขาครุศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในปี พ.ศ. 2533 หลังจากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพระนวกแล้ว ท่านได้ไปรับบุญช่วยทำแผนที่สำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ในวัดพระธรรมกายประเทศไทยและช่วยอบรมพระบวชใหม่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2556 ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระธรรมกายนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาห์เลน
และในปี พ.ศ. 2562 ท่านได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์แห่งนี้
ขณะนี้ท่านได้ย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

พระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธัมโม

พระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธัมโม
ท่านเกิดที่อัมสเตอร์ดัมเมื่อปี พ.ศ. 2521 ท่านเริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม
ในปี พ.ศ. 2541 ท่านได้มารู้จักศูนย์สอนสมาธิจากไทยในเบลเยียม ซึ่งเป็นศูนย์บุกเบิกของวัดพระธรรมกาย
ที่กลายมาเป็นวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์แห่งเมืองเลเด่อในปัจจุบัน
หลังจากจบการศึกษาท่านได้ตัดสินใจไปช่วยงานอยู่ที่วัดพระธรรมกายประเทศไทย
หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทในปี พ.ศ. 2548 แล้ว ท่านก็ได้ไปช่วยรับบุญที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 ท่านจึงได้ย้ายมาประจำที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
เพื่อมาสอนสมาธิและพระพุทธศาสนาให้กับชาวดัตช์

พระอาจารย์อนุชา

พระอาจารย์อนุชา ทิตตญาโณ
ท่านเติบโตมาในสังคมชาวพุทธแท้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ท่านอุปสมบทในปี พ.ศ. 2551
ท่านได้ช่วยงานฝ่ายเลขานุการในวัดพระธรรมกายในประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา
ท่านเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตอนนี้ท่านกำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทด้านพระพุทธศาสนาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่ต้นปีนี้ท่านได้มารับบุญเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิอยู่ที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์