ปฏิทินบุญวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

การติดตั้งและใช้งาน Zoom วิดีโอวิธีติดตั้งและใช้งาน Zoom ลิงก์ Zoom วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ dmc.tv/2564/ntl พิธี online และทบทวนบุญผ่าน Facebook วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ กิจกรรมประจำวันผ่าน Zoom ภาคเช้า (พระอาจารย์อนุชา)06.00-06.30 ทำวัตรเช้า09.00-09.30 สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 09.30-10.00 ปฏิบัติธรรม10.00-10.30 ฟังกรณีศึกษากฎแห่งกรรม (Case Study) ภาคเที่ยง12.20-12.30 รับพรพระ ภาคบ่าย (พระอาจารย์ซันเดอร์)13.30-13.50 สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 14.00-14.30 ปฏิบัติธรรม14.30-15.00 ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตชีโวในรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ภาคเย็นและค่ำ (พระอาจารย์พระมหาพูลศักดิ์)19.00-19.25 ทำวัตรเย็น สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี19.30-20.30 สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ปฏิบัติธรรม อธิษฐานจิดประจำวัน21.45-22.10 ธรรมะราตรีสวัสดิ์

เวบไซต์ที่น่าสนใจสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์

อัปเดทสถานการณ์โรค COVID-19 เฉพาะที่เกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก  ข้อมูลการขอวีซ่า สถานกงสุลไทยกิตติมศักดิ์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม  ข้อมูลการขอวีซ่า เฟสบุ๊คสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์  ชมรมไทย-ดัตช์ เรียนภาษาเนเธอร์แลนด์