Op onze meditatiedagen komen thema’s aan bod zoals het ontwikkelen van een juiste balans in meditatie, het onderhouden van de meditatie-ervaring, omgaan met verwachtingen, enzovoort. Onze meditatiedagen zijn mooie momenten om je meditatie te verdiepen. Je kunt vele uren besteden aan meditatie, met momenten van reflectie en delen van ervaringen tussendoor. Meditatiedagen zijn wat laagdrempeliger dan de retraites, omdat je niet in de tempel hoeft te overnachten om mee te doen. Toch kun je een diepte vinden in meditatiebeoefening die in je dagelijks leven vaak moeilijk te bereiken is. De meditatiesessies duren uiteraard langer dan tijdens de wekelijkse avonden. Voor elke sessie wordt een korte inleiding gegeven en de deelnemers hebben ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Na de meditatie is er voldoende kans om ervaringen uit te wisselen.


Praktisch

Alle dagen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 17.00 uur, en worden gehouden in onze tempel. De dagen worden verzorgd door lp Sander Khemadhammo, soms in samenwerking met andere leraren. Broodmaaltijd hoort bij het programma. Om je in te schrijven, vragen we je een online inschrijvingsformulier in te vullen (klik daarvoor hier).

Deelnemers worden verzocht comfortabele kledij te dragen. Verder is het belangrijk kledij te dragen die gepast is in een kloosteromgeving. Indien je dat wenst, kun je je eigen meditatiekussen meebrengen. De kosten voor een meditatiedag zijn 30 euro. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, zijn er mogelijkheden tot sponsoring. Neem contact met ons op daarvoor.


Data


Voorbeeld van een dagprogramma

9.00 u. meditatie en lezing
11.30 u. middagmaal
13.00 u. meditatie en lezing
15.00 u. delen in de groep
16.00 u. opdracht en afsluiting, meditatie over liefdevolle vriendelijkheid
17.00 u. einde programma

De inschrijfkosten voor activiteiten kun je storten op IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93, ten name van de Stichting Dhammakaya Nederland. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst van de inschrijfbedragen. Voor alle programma’s zijn de leraren opgeleid en bevoegd in Thailand. De activiteiten zijn echter allemaal in het Nederlands. Voor meer informatie, kan je ons mailen.