Donaties kun je storten op IBAN NL 78 ABNA 0422 5525 93, ten name van de Stichting Dhammakaya Nederland, onder vermelding van de betreffende activiteit.

“Als levende wezens (…) de vruchten van het geven en delen zouden kennen, zouden ze niet eten zonder gegeven te hebben…”

− De Boeddha

Geven speelt in het Boeddhisme een belangrijke rol. Het dagelijks beoefenen van vrijgevigheid wordt beschouwd als een van de eerste stappen op het pad van ethische en geestelijke ontwikkeling. Vrijgevigheid is een manier om te leren loslaten, om boven de bekrompenheid en engheid van geest uit te stijgen die ons leven vaak kenmerkt met de waan van de dag. Door te geven kunnen we vreugde en vrijheid vinden in ons dagelijks leven op momenten en plaatsen waarvan we voorheen dachten het niet te zullen vinden. Het mooie van geven is ook dat het ons veel meer verrijkt dan aan dingen vast te houden.

Telkens wanneer we geven, creëren we daarmee een positieve energie in onszelf. Deze positieve energie, in de Boeddhistische traditie ook wel puñña genoemd, zuivert en verrijkt ons innerlijk, en kunnen we delen met de ander.


Onze stichting

Dhammakaya Nederland is een stichting en we worden onderhouden door donateurs. Gezien er in Nederland geen financiële steun is voor religieuze organisaties, zijn we afhankelijk van de vrijgevigheid van onze begunstigers. Dit is een traditie die reeds meer dan 2500 jaar wordt toegepast. Het steunt op het principe dat wanneer de mensen de kloostergemeenschap onderhouden, ze op die manier monniken de kans geven de boeddhistische wijsheid te bestuderen en te beoefenen. Op hun beurt kunnen de monniken vervolgens die wijsheid delen met de mensen o.a. door het geven van meditatie en levenslessen. Op die manier blijven ze ook in contact met de leken en daarmee met de samenleving als geheel.

Je donatie wordt besteed aan de financiering van onze dagelijkse, wekelijkse en andere activiteiten, waaronder onder andere cursussen, meditatieretraites, voorlichtingsdagen en jongerenprogramma’s. Om deze programma’s regelmatig te houden, dienen in kosten te worden voorzien zoals onderhoud van gebouw en tuin, water, elektriciteit, vervoer, voedsel en overige benodigdheden.


Donateur worden

Je kunt op verschillende manier donateur worden van onze stichting. Je kunt eenmalig een donatie doen. Ook is het mogelijk maandelijks donateur te worden, door elke maand een bijdrage te geven aan de stichting via automatische overschrijving. Onze bankgegevens staan hier. Mensen die minstens 20 euro per maand doneren, krijgen als blijk van dank een boek met inspirerende uitspraken over meditatie in het dagelijks leven alsook een cd met een begeleide meditatie in het Nederlands. Je kunt zelf bepalen wat je maandelijks wilt geven.

Je kunt ook een donatie doen in naam van iemand anders. Bij elke donatie stellen we een donatieafschrift op, met daarop de belangrijke gegevens. Ten slotte willen wij nog vermelden dat de mogelijkheid bestaat ons in je testament op te nemen, indien je dat zou wensen.


Goede doelen in Thailand waar je ook voor kunt doneren

Geïsoleerde tempels in Zuid-Thailand

In het zuiden van Thailand is het voor een groot aantal boeddhistische kloosters bijna onmogelijk geworden om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Momenteel is het er namelijk niet veilig voor de monniken om op aalmoezenronde te gaan. Door de vrijgevigheid en steun van mensen is het mogelijk voedselpakketten en financiële steun aan de getroffen tempels aan te bieden, zonder zich in de politieke conflicten zelf te mengen. De Dhammakaya Foundation heeft al meer dan honderd keren een dergelijke steunactie uitgevoerd. Om de Thai bewuster te maken van de problematiek in het zuiden, worden er op regelmatige basis openbare aalmoezenrondes georganiseerd in het centrum van Bangkok en op andere belangrijke plaatsen. De opbrengsten hiervan worden integraal geschonken aan de getroffen kloosters.

V-star – activiteiten voor kinderen

Jaarlijks wordt er in december een nationale kinderdag gehouden. Duizenden kinderen van over geheel Thailand komen dan samen in Wat Phra Dhammakaya Thailand om te mediteren, een educatieve tentoonstelling te bezichtigen en gezamenlijk een voornemen te maken zich in te spannen voor een goede samenleving en verantwoordelijk burgerschap. De kinderdag heeft reeds internationale aandacht gekregen en was herhaaldelijk op o.a. de Amerikaanse nieuwszender CNN te zien.

De dag is het hoogtepunt in een uitgebreid programma van activiteiten die gezamenlijk worden georganiseerd door een nationaal netwerk van scholen en Boeddhistische tempels, in nauwe samenwerking met landelijke onderwijscoördinatoren. Het programma biedt een tegenwicht aan het toegenomen materialisme, door de interesse voor spiritualiteit en ethiek onder kinderen te bevorderen. Kinderen leren wat het belang is van het dagelijks doen van goede daden, het ontwikkelen van respect voor volwassenen en het tonen van verantwoordelijkheid bij het aanpakken van problemen in de directe omgeving.

Donaties worden besteed aan alle middelen die nodig zijn voor het V-star programma, of het nu gaat om cursusmateriaal, het huren van ruimtes of transportkosten. Tevens wordt een deel van de donaties gebruikt om prijzen uit te reiken aan kinderen met een uitmuntend karakter.


We danken je voor je vrijgevigheid.


“De wereld bestaat door vrijgevigheid. Vrijgevigheid is een bijzondere vorm van geluk, die we leren kennen zodra we beginnen te geven.”

– Luang Pho Dhammajayo, 2005