“Stilstand, dát is vervulling.”

— Luang Pu Wat Paknam (1884 – 1959)


Stichting Dhammakaya Nederland verstrekt onderricht in het Theravada-boeddhisme. Daarbij vormen de leringen van de Thaise meditatieleraar Luang Pu Wat Paknam de belangrijkste leidraad. We bieden cursussen en andere activiteiten aan, waarbij we niet de nadruk leggen op het werven van leden of het ‘bekeren’ van mensen tot Boeddhist. We proberen, zoals eigen is aan het Boeddhisme, de wijsheden van de Boeddha aan te bieden aan allen die geïnteresseerd zijn.

We benadrukken de praktische kant van het Boeddhisme: hoe je Boeddhistische wijsheid op een pragmatische manier in je dagelijks leven kunt integreren, door eenvoudige maar zinvolle dagelijkse activiteiten zoals vrijgevigheid, zelfdiscipline en vooral meditatie. Daarom organiseren we elke week meditatielessen voor zowel nieuwkomers als meer ervaren beoefenaars. Daarnaast organiseren we verschillende keren per jaar retraites aan in het Nederlands, Engels en Thais.

Nu en dan zijn er vieringen, die worden gehouden in overeenstemming met eeuwenoude Boeddhistische tradities. Deze vieringen bevatten vaak verschillende ceremonies of plechtigheden, die we simultaan vertalen in het Nederlands of Engels naar gelang het publiek dat de viering bijwoont.


Het belang van meditatie

Stichting Dhammakaya Nederland heeft als hoofddoel mensen kennis te laten maken met meditatie.

Willen we ons goed voelen, dan dienen lichaam en geest dienen in evenwicht te zijn. Gewoonlijk zorgen we goed voor ons lichaam, maar verwaarlozen we onze geest. Stress, gezondheidsproblemen, burnout, enz. zijn allemaal signalen dat het evenwicht verstoord is. Meditatie biedt een moderne en eenvoudige techniek om dit evenwicht te herstellen. Leren mediteren is geen werk van enkele uren, maar heeft oefening nodig. Daarom biedt het centrum cursussen aan waardoor de mediteerder zijn kennis en begrip verder kan uitdiepen.

Onze meditatie wordt soms ook wel de techniek van de Middenweg genoemd, het pad dat leidt naar hoger bewustzijn. Meditatie kan een oplossing bieden voor ons probleem, een creatief inzicht of vrijheid van emotioneel lijden. Sommige gebeurtenissen in ons leven kunnen niet altijd worden vermeden. Ziekte, sterfte, het gescheiden zijn van diegene die we liefhebben, afwijzing, enz. zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Wel kunnen we meer geesteskracht aankweken door regelmatig meditatie te beoefenen, waardoor de pijn, die deze oncontroleerbare gebeurtenissen met zich meebrengt, vermindert.

Dit betekent niet dat meditatie je geest hard maakt en dat je een harteloos persoon wordt. Het betekent eerder dat je geest helderder wordt door de regelmatige beoefening van meditatie zodat je rustiger, vriendelijker en zachter wordt. Velen hebben ondervonden dat meditatie helpt lichamelijke en geestelijke ziektes te genezen. Anderen ondervonden meer voldoening en een verhoging van hun gevoel van eigenwaarde, betere werkprestaties en betere relaties met collega’s en familieleden. Dhammakaya-meditatie bied je de kans om even in het ‘nu’ te zijn, zonder te worden afgeleid door twijfels, frustraties, zorgen en/of angsten.


Op reis naar België

In de jaren ’90 begon Wat Phra Dhammakaya geleidelijk aan meditatiecentra buiten Thailand op te richten. In 1997 liet de abt Luang Pho Dhammajayo een delegatie van 11 personen een meditatiecentrum in Ieper, West-Vlaanderen beginnen. Dat werd meteen het eerste Dhammakaya-meditatiecentrum van Europa.

Doelstelling was “Een meditatiecentrum te starten voor Europeanen in het algemeen, en Belgen in het bijzonder, ongeacht hun religieuze overtuiging.” De vzw verhuisde in 1999 naar een pand in Antwerpen, hetgeen beter bereikbaar was. Tussen 1999 en 2012 groeide het centrum gestaag, en in 2012 besloot men tot de aankoop van Huize Ronkenburg, een rustiek landgoed gelegen in Lede, Oost-Vlaanderen. Huize Ronkenburg is een voormalige heerlijkheid, en werd in de jaren ’40 van de vorige eeuw door de orde van de Zwarte Zusters van Augustinus gekocht en gerenoveerd. De zusters het pand en gronden aan de vereniging en Wat Phra Dhammakaya Benelux werd geopend.

Vanaf de eerste dag is het centrum steeds toegankelijk geweest voor iedereen die nader kennis wil maken met meditatie. In mei 2017 werd er er nieuwe vestiging in Nederland geopend, in Afferden, Gelderland.


Waar staan wij voor?

In ons centrum in Nederland volgen we uiteraard hetzelfde motto als in de hoofdtempel in Thailand, namelijk “Een klooster tot een klooster ontwikkelen, monniken tot monniken ontwikkelen, en mensen tot goede mensen ontwikkelen”. Dat is een eenvoudige slogan die aangeeft hoe we ons met hart en ziel inzetten om een betere maatschappij te ontwikkelen. Daarbij beginnen we met het kleinste onderdeel van de maatschappij, namelijk mensen zoals jij en ik.

Ontwikkeling kan op verschillende manieren begrepen worden, maar heeft hier de betekenis van de ontwikkeling van een ethisch leven, een goed karakter, en wijsheid. In deze ontwikkeling speelt meditatie een essentiële rol. In het Boeddhisme wordt gewoonlijk een onderscheid gemaakt tussen twee doelen in meditatie: eerst en vooral de geest tot rust brengen en daardoor meer inzicht ontwikkelen in de werkelijkheid zoals ze is.

Het mag duidelijk zijn dat meer inzicht niet mogelijk is zonder eerst de geest tot rust te brengen. Meditatie is daarvoor het aangewezen middel. Wanneer we vaak mediteren, is het immers net alsof we de lens waarmee we naar de wereld kijken oppoetsen, en daardoor de dingen helderder zien. We begrijpen daarmee onszelf en de ander ook beter.

Kalmtemeditatie is waar we mee beginnen. We leren zo om eerst van binnen helderheid te ontwikkelen. Hierbij kunnen de woorden van Luang Pu Wat Paknam aangehaald worden: “Kalmte, dat is zodra we de geest tot stilstand brengen. Dát is kalmte, die stilstand. Stilstand, dát is vervulling, werelds en geestelijk.” Wat Luang Pu ‘stilstand’ noemde, noemen we gewoonlijk ‘concentratie’. Maar vaak associëren we concentratie met spanning, vernauwing van geest en het verliezen van energie. Daarentegen is de concentratie die we door meditatie ontwikkelen veel natuurlijker, gaat gepaard met ontspanning, een ruime geest en we voelen ons vervolgens juist meer energiek. Het interessante is dat iedereen kan leren mediteren, maar net als alle vaardigheden, dient dit te gebeuren met de nodige feedback en vooral veel oefening. Daarom biedt het centrum cursussen aan waardoor je je kennis en begrip verder kan uitdiepen.

Naast meditatie hechten we ook heel veel belang aan wat we in de Boeddhistische terminologie, verdienste of puññā noemen. Verdienste of puññā is de energie die ontstaat wanneer we goede daden doen. Activiteiten die we rekenen onder goede daden zijn bijvoorbeeld geven, zich houden aan morele voorschriften om zichzelf te oefenen, en meditatie. Verdienste is iets wat je kunt vergaren en delen met anderen, en het is een kracht die ons karakter en onze geest zuivert.

Het derde ideaal van ons klooster is het vervullen van parami’s. Parami’s zijn goede gewoontes die ontstaan wanneer je je toewijdt aan goede daden. Traditioneel worden eigenschappen als vrijgevigheid, moreel gedrag, vastbeslotenheid, waarheid en vriendelijkheid tot de parami’s gerekend. We geloven dat als je werkelijk je met hart en ziel voor een goede zaak inzet, je daarmee iets binnen jezelf aankweekt wat bij je blijft. Je kunt het misschien karaktersterkte noemen, maar het is ook een gewoonte, waarbij je niets anders belangrijker beschouwt dan die goede daden. Door parami’s te vervullen, treden we in de voetsporen van de Bodhisatta, ofwel de Boeddha in wording. Op die manier hopen we ook anderen te inspireren.